Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

201-300

einsteigen to get in bejutni, felszállni
aussteigen to get out kijutni, kiszállni
etwas something, some valami
bequem comfortable kényelmes
die Qualität quality minőség
gefallen to like, to be pleased szeretni
rechts right jobb
links left bal
bitten to ask for, to beg kérni
das Warenhaus department store áruház
die Rolltreppe escalator mozgólépcső
der Fahrstuhl elevator, lift lift
das Stockwerk floor, storey emelet
der Stock floor, storey emelet
auszehen to appear megjelenni
aufsetzen to wear, set upon, to put on viselni, felvenni
der Anzug suit öltöny
die Tasche pocket zseb
die Weste vest, waistcoat mellény
der Ärmel sleeve ruhaujj
der Kragen collar gallér
der Mantel overcoat kabát, köpeny
der Hut hat kalap
der Stoff cloth ruha
die Kunstseide rayon műselyem
das Nylon nylon nejlon
das Leder leather bőr
die Grösse size méret
die Farbe colour szín
der handschuhe glove, gloves kesztyű
die Hose trousers, pants nadrág
die Jacke jacket dzseki
der Knopf button gomb
das Oberhemd shirt ing
das Unterhemd undershirt alsóing
die Unterhosen underpants alsónadrág
der Schlips, die Kravatte necktie nyakkendő
die Manchette cuff mandzsetta
die Socke socks zokni
der Schuh, die Schuhe shoe, shoes cipő
die Gummischuhe galoshes sárcipő, kalucsni
die Hausschuhe slippers papucs
die Wäsche wash mosás
das Taschentuch handkerchief zsebkendő
drücken press, to pinch lenyom, leszorít
wieviel how much mennyi
wie viele how many hány
kosten to cost, to taste belekerül (pénzbe), megízlel
teuer expensive drága
billig cheap olcsó
billiger cheaper olcsóbb
neu new új
weich soft lágy
hart hard, stiff kemény
der kopf head fej
steif stiff merev
grüssen to greet üdvözölni
breit wide, broad széles
weit wide, broad széles
eng narrow, tight keskeny, szoros
hoch high magas
niedrig low alacsony
besser better jobb
genug enough elég
der Eingang entrance bejárat
der Ausgang exit kijárat
die Zeit, die Zeiten time idő
der Name name név
darum therefore, because of  azért
der Augenblick moment pillanat
ohne without nélkül
versuchen to try próbálni
als than, when mint, amikor
über over, above felette
sogar even sőt
ruhig calm, quiet csendes, nyugodt
unruhig restless nyugtalan
leben to live élni
gross big, great nagy
klein little kicsi
hell light, bright világos
dunkel dark sötét
leider unfortunately sajnos
glücklich happy, lucky szerencsés, boldog
spielen to play játszani
winken to wave integetni
das Heimweh homesickness honvágy
die Heimat native country haza
da there ott
nach oben  upwards felfele
nach unten downwards lefele
laufen to run futni
führen to lead vezetni
sondern but (on the contrary) de, azonban
kaum hardly alig
atmen to breathe lélegezni
beinah almost majdnem
lassen to let kienged, beenged, megenged
hören to hear hallani
ansehen to look at ránézni, megnézni

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal