Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

301-400

fürchten to fear félni
das Flugzeug airplane repülő
das Auto, das Automobil motor car gépkocsi
der Kraftwagen motor car gépkocsi
die Fahrkarte ticket utazási jegy
die Hin-und-Rückfahrkarte round trip ticket oda-vissza jegy
der Fahrkartenschalter ticket window jegypénztár
der Flughafen airport légikikötő
der Flugplatz airport reptér
das Reisebüro travel agency utazási ügynökség
das Gepäck luggage, baggage csomag
das Handgepäck hand luggage kézi csomag
der Koffer trunk bőrönd
der Handkoffer suitcase kisebb bőrönd
der Gepäckträger porter hordár
die Aktentasche briefcase aktatáska
das Gepäck aufgeben to check luggage csomag ellenőrzése
die Seefahrt sea voyage tengeri út
erster klasse first class első osztály
zweiter klasse second class másodosztály
dritter klasse third class harmadosztály
die Kabine cabin, stateroom kabin
die Touristenklasse tourist class turista osztály
der Zahlmeister purser, paymaster pénztáros (hajón)
der Herrensalon smoking room dohányzó szoba
der Damensalon ladies' lounge női szalon, női fodrászat
das Deck deck fedélzet
der Saal hall csarnok
die Fahrrt trip utazás
der Hafen harbour kikötő
der Pier pier kikötő híd
der Raum space, room helyiség
der Tisch table asztal
ausruhen to rest kipihenni
die Abfahrt departure indulás
der Pass passport útlevél
die Einreiseerlaubnis entry permit beutazási engedély
der Reisescheck traveller cheque utazási csekk
gemütlich cosy, comfortable kényelmes, otthonos
ungemütlich uncomfortable kényelmetlen
das Bett bed ágy
weniger less kevesebb
mehr als more than több
sollen supposed to, ought to kell, illik
zusammen together együtt
rechnen to calculate kiszámolni
verlieren to lose elveszteni
können to be able képesnek lenni
zuerst first, at first először
tun to do, to make megtenni
die Zahl number szám
wer who ki, aki
das Spiel game, play játék
gewinnen to win nyerni
der Punkt point, dot pont
mieten to rent bérelni
bleiben to remain maradni
das Wetter weather időjárás
die Sonne sun nap
bewölkt sein to be cloudy felhős, borult
es ist bewölkt cloudy felhős
der Regen rain eső
regnen to rain esik
das Gewitter thunderstorm zivatar
der Donner thunder mennydörgés
der Blitz lighning villámlás
der Storm storm vihar
die Wolke cloud felhő
ein Drittel one third egyharmad
ein Viertel one fourth egynegyed
ein Sechsel one sixth egyhatod
ein Achtel one eighth egynyolcad
ein Hälfte one half egy fél
soviel wie as much as annyira
das Glück luck szerencse
das Unglück bad luck pech
der Liegestuhl deck chair nyugágy
recht haben  to be right igaza van
halb, ein Halbes  half, a half fél, egy fél
ein Siebentel one seventh egyheted
ein Zwanzigstel one twentieth egytizenketted
ein Hundertstel one hundredth egyszázad
grundzahlen cardinal numbers egész számok
die Null zero nulla 
ein, eins one egy
zwei two kettő
drei three három
vier four négy
fünf five öt
sechs six hat
sieben seven hét
acht eight nyolc
neun nine kilenc
sehn ten tíz
elfe eleven tizenegy
zwölf twelve tizenkettő
dreizehn thirteen tizenhádom
vierzehn fourteen tizennégy
fünfzehn fifteen tizenöt
sechzehn sixteen tizenhat

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal