Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

701-800

de Bär bear medve
der Tiger tiger tigris
der Affe monkey,ape majom
der Seehund seal fóka
der Radioapparat radio set rádiókészülék
der Fernsehapparat television set televíziókészülék
die Rundfunkstation broadcasting station műsorszóró állomás
die Fracht freight rakomány
das Frachtschiff freighter (ship) teherhajó, teherszállító hajó
die Uhr clock, watch óra
damit so that úgyhogy, ezzel
der Platz seat, place ülőhely, állóhely, hely
endlich finally végül
rufen to call, to shout hívni, szólítani
das Abteil compartment fülke, rekesz
tüchtig capable, competent rátermett
servieren to serve (food) felszolgál
dienen to serve szolgál
die Mitte middle közép
in zwichen in the meantime közben
nicht mehr no more többet nem kérek, továbbá már nem
studieren to study tanulni
der Fahrplan timetable menetrend
der Wartesaal waiting room váróterem
der D-Zug express train gyorsvonat
Durchgangszug express train gyorsvonat
der Personenzug local train helyi vonat, személyvonat
das Raucherabteil smoking compartment dohányzó fülke
Rauchen verboten no smoking, smoking forbidden dohányzás tilos
der Zugführer train driver, conductor vonatvezető, kalauz
der Schlafwagen sleeping car hálókocsi
zu Abend essen to eat supper vacsorát enni
treffen to meet találkozni
anrufen to call up (telephone) felhívni (telefonon)
wiederkommen to return, come back visszajönni
empfehlen to recommend ajánlani
ausserdem besides ezenkívül
das Restaurant restaurant étterem
der Speisewagen dining car étkezőkocsi
der Kellner waiter pincér
der Ober waiter pincér
die Rechnung bill, invoice számla
das Trinkgeld tip borravaló
das Prozent per cent százalék
aufschlagen to add, to open felemel, felnyit
die Bedienung service szerviz
der Betrag amount összeg
der Rechnungsbetrag amount of bill számla összege
Prosit! Your health! egészségére!
der Rotwein red wine vörös bor
der Weisswein white wine fehér bor
das Bier beer sör
die Sauce gravy, sauce szósz
der Kohl cabbage káposzta
der Salat salad saláta
die Gabel fork villamos
das Besteck forks and knives evőeszközök
der Suppenlöffel tablespoon kanál
Guten Appetit! hearty appetite! jó étvágyat!
die Suppe soup leves
die Fleischbrühe broth húsleves
die Forelle trout pisztráng
der Braten roast roston sült
der Sauerbraten sauerbraten savanyított marhasült
der Schweinebraten roast pork sertéssült
die Hammelkeule leg of lamb ürücomb
das Gemüse vegatable zöldség
die Erbsen green peas zöldborsó
die Kartoffel potato burgonya
der Kartoffelbrei mashed potatoes krumplipüré
die Bratkartoffeln fried potatoes sültkrumpli
der Nachtisch, das Dessert dessert desszert
das Gefrorene ice cream fagylalt
der Schritt step, pace lépés
dankbar grateful hálás
klopfen to knock kopogni
herein come in bejönni
erwarten to expect, to wait for várni valamire, számítani valamire
still quiet, still csendes
bitten um to ask for valamit kérni
der Rest remainder maradék
sich erinnert to remind of valamire emlékeztetni
bekanntmachen to introduce bemutatni
das Zentrum centre központ
glücklicherweise fortunately szerencsére
die Überraschung surprise meglepetés
Platz nehmen to take a seat helyet foglalni
sich beziehen auf to refer to valamire hivatkozni
die Empfehlung recommendation ajánlás
der Empfehlungsbrief letter of recommendation ajánlólevél
aufnehmen to take in, to pick up felvenni
Südamerika South America Dél-Amerika
suchen nach to look for, search for valamit keresni
der Mittelpunkt centre középpont
der Überbringer bearer átadó, bemutató, közlőmű
sich interessieren für to be interested in valamiben érdekelt lenni
das Büro office hivatal
der Büroraum office (room) hivatali szoba
das Geschäft business, party (event)  üzlet, parti (rendezvény)
das Geschäftshaus office building hivatal, üzletház

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal