Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

901-1000

der Schmerz pain fájdalom
erhöhen to increase, elevate növelni, felemelni
messen to measure mérni
aufmachen to open kinyitni
wenigstens at least legalább
fast almost majdnem
nötig necessary szükséges dolgok
erreichen to reach elérni
vergehen to decay elmúlik, elpusztul
schwitzen to sweat izzadni
weh tun to cause pain fájdalmat okozni
besetzt occupied, busy foglalt, elfoglalt
klagen to complain reklamálni
stecken to put, stick bedugni, betenni
danach after that azt követően
eher rather inkább
der Arzt doctor doktor
der Besuch visit látogatás
das Rezept prescription recept
das Fieber fever láz
die Sprechstunde office hour fogadó óra, rendelés
das Wartezimmer waiting room váróterem
der Kopfschmerz headache fejfájás
sich erkälten to catch cold megfázni
die Entzündung inflammation gyulladás
das Honorar fee díj
die Medizin medicine gyógyszer
die Apotheke chemist's shop, pharmacy gyógyszertár
gute Besserung speedy recovery gyors gyógyulás
untersuchen to examine, investigate kivizsgálni
die Untersuchung examination, investigation vizsgálat
der Blutdruck blood pressure vérnyomás
der Krankenwagen ambulance mentőautó
das Krankenhaus hospital kórház
verschreiben to prescribe felírni (gyógyszert)
der Zahnarzt dentist fogorvos
die Zahnschmerzen toothache fogfájás
die Röntgenaufnahme x-ray röntgen
die Plombe filling (tooth) fogtömés
herausfallen to fall out kiesni
das Loch hole, cavity lyuk
das Bein leg, bone láb(szár), csont
der Arm arm kar
der Finger finger ujj
der Fuss foot láb, lábfej
die Zehe toe lábujj
der Hals throat, neck torok, nyak
der Mund mouth száj
die Nase nose orr
das Ohr ear fül
das Auge eye szem
das Gesicht face, visage, vision látás, arc, látomás
die Backe cheek arc
überleben survive túlélni
die Zunge tongue nyelv
der Nerv nerve ideg
der Rücken back (body) hát
der Magen stomach gyomor, has
das Herz heart szív
die Leber liver máj
senden to send elküldeni
ledig unmarried egyedülálló (nem házas)
die Stirn forehead homlok
der Nacken neck nyak
schneiden to cut elvágni, levágni
nebenan next door mellette, szomszédban
der Kamm comb fésű
kämmen to comb fésülni
voll full tele
der Schild sign, shield, name plate cégtábla, névtábla, pajzs
entweder ... oder either ... or vagy…vagy
da since, inasmuch as mivelhogy
an Ort und Stelle at one's destination, on the very spot helyszínen
kreuzen to cross keresztezni
freundlich friendly, kind barátságos
die Leute people emberek
innerhalb within belül
ausserhalb outside of kívül
hinaus out, outside kinnt, kiívül
weitergehen to go on folytatni
einbiegen to turn into befordulni, behajlani
aufschreiben to write down leírni
in der Nähe near, in the neighbourhood a közelben
nach ausserhalb leading out kifelé
verbunden sein to be obliged kötelezve lenni
hinten in the rear, behind hátul
hierher here (direction to place) ideg
die Verabredung appointment, engagement megállapodás, megegyezés
die Gemahlin wife hitves, feleség
vorgehen to go on továbbmenni
das Zimmer room helyiség
das Einzelzimmer single room egyágyas szoba
das Vorderzimmer front room első szoba
das Hinterzimmer back room hátsó szoba
das Handgeld deposit, caution money folglaló, előleg
möblieren to furnish bebútorozni
die Miete rent bérelni
eintragen to register nyilvántartásba venni
möbliert furnished bebűtorozott
der Barbier barber fodrász

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal