Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1001-1100

der Friseur hairdresser fodrász (férif)
die Friseuse hairdresser, f. fodrász (női)
das Barbiergeschäft barber's shop fodrász üzlet
das Frisiergeschäft beauty parlour fodrászszalon
frisieren to dress hair frizurát készíteni
der Haarschnitt haircut hajvágás
die Maniküre manicure manikürözés
maniküren to manicure manikürözni
der Nagel nail köröm
die Nagelpolitur nail polish körömfényezés
die Gesichtsmassage face massage arcmasszázs
die Schläfe temple homlok
der Scheitel parting (of hair), crown hajválaszték
der Hinterkopf back of head tarkó
das Haarwasser hair wash, hair tonic hajvíz
das Haaröl hair oil hajolaj
rasieren to shave borotválkozni
das Rasiermesser razor borotva
das Haar hair haj
bleichen to bleach kifehéríteni, kifakítani
färben to dye színezni
waschen to wash mosni
Kopf waschen to shampoo, to wash the head fejet mosni
bürsten to brush kefélni
die Bürste brush kefe
alt old öreg, régi
bisher up to now eddig
wählen to choose választani
einfach simple egyszerű
dasselbe same ugyanaz
tagelang for days napokra
das Wort word szó
de Wert value, worth érték
der Dichter poet költő
benutzen to use használni
riskieren to risk kockáztatni
reizend charming bájos, elbűvölő, kecses
sofort immediately azonnal
die Träne tear könny, csepp
ungern reluctantly kelletlenül
geradeüber opposite, just across szemben, átellenben
überraschen to surprise meglepni
die Form form, shape alak, forma
der Ausländer foreigner idegen, küldöldi
die Geburt birth születés
die Geburtsstätte place of birth születés helye
die Kindheit childhood gyermekkor
vergiessen to spill kiönteni
der Besuch visit látogatás
einen Besuch machen to pay a visit meglátogatni
die Geschichte history, story történet, történelem
geschichtlich historical történelmi
beeindrucken to impress benyomást tesz
aufbauen to rebuild, to build up, to erect felépíteni, felállítani, újjáépíteni
der Bau building, structure, style épület, szerkezet
zurückkehren to return visszafordulni, visszatérni
benachrichtigen to notify, to inform értesíteni, tájékoztatni
die Polizei police rendőrség
die Bank bank bank
die Marke trademark, brand márka, védjegy
der Schein bank-note bankjegy
der Scheck cheque csekk
die Summe sum, amount összeg
der Brief letter levél
die Karte card, ticket lap, jegy
die Gesellschaft company vállalat
das Geld money pénz
wechseln to change, exchange váltani, kicserélni
umwechseln to change for beváltani
einwechseln to give in exchange cserébe adni
das Kleingeld small change aprópénz
der Pfennig penny pfennig
die Adressleiste address list címlista
der Abzug deduction, discount árkedvezmény, levonás
die Gebühr fee díj
der Urs rate of exchange árfolyam
telegrafieren to telegraph táviratozni
das Telegramm telegram távirat
das Formular form, blank formanyomtatvány
schreiben to write írni
das Papier paper papír
die Feder pen toll
die Tinte ink tinta
ausfüllen to fill out kitölteni
das Schreibpult writing desk íróasztal
der Bleistift pencil ceruza
die Füllfeder fountain pen töltőtoll
die Briefmarke stamp (for envelopes) bélyeg (borítékra)
der Briefumschlag envelope boríték
die Postkarte postal card postai képeslap
der Luftpostbrief air-mail letter légipostai levél
der Luftpostleichtbrief air letter légipostai kis levél
einschreiben to register, to enter (record) beírni, bejegyezni
der eingeschriebene Brief registered letter ajánlott levél
obgleich although bár
bereit ready kész, rendelkezésre áll
der Wind wind szél
der Dienst service szolgálat
derb coarse, rough, rude durva,vaskos, goromba
niedlich dainty, pretty csinos, bájos

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal