Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1101-1200

weitergehen to progress továbbhaladni
ebenfalls likewise, too hasonlóképpen, is
raten to advise, to guess tanácsot adni, becsülni
die Autotour car trip autóút
die Vorbereitung preparation előkészület
Vorbereitungen treffen to make arrangements előkészületeket tenni
der Ausverkauf sale kiárusítás
verlängern to lengthen meghosszabbítani
aufreissen to tear open, rip feltépni, felszakít
abnützen to wear out elkoptatni, elhasználni
einziehen to lace, pull in behúzni, befűzni
beilegen to add, enclose mellékelni, csatolni
ausprobieren to try out kipróbálni
das heisst that is azaz
gratis free of charge grátisz
losfahren to start útnak indulni
vorschlagen to suggest javasolni
erschrecken to be frightened megijedni
numerieren to number megszámolni
sich umdrehen to turn around megfordulni
das Kleid dress ruha
die Bluse blouse blúz
der Rock skirt szoknya
der Sweater sweater szvetter, pulóver
die Taille waist fűző
der Saum hem, seam szegély, szél
die Länge length hossz
die Damenkonfektion ladies' wear shop női konfekció
der Damenmantel lady's coat női kabát
der Regenmantel raincoat esőkabát
der Regenschirm umbrella esernyő
der Strumpf stocking harisnya
gut stehen to suit well jól áll
gut sitzen to fit well jól áll
schlecht sitzen to fit badly rosszul áll
die Veränderung alteration, change megváltoztatás
rosa pink rózsaszínű
blau blue kék
grau grey szürke
weiss white fehér
der Schuhmacher shoemaker cipész
der Lederschuh leather shoe bőrcipő
der Absatz sale, paragraph, turnover, heel értékesítés, bekezdés, megszakítás, cipősarok
der Hacken to chop, to hoe vágni, kapálni
schiefgetreten worn down elhasznált
der Schnürsenkel shoelace cipőfűző
die Schuhe putzen to shine shoes cipőt tisztítani
die Sohle sole talp
besohlen to sole megtalpalni
die Naht seam varrás
nageln to nail megszögelni
nähen to sew, to stitch megvarrni
besorgen to attend to gondoskodni
führen to carry (in stock) vezetni (készleten)
die Sendung shipment rakomány
hereinbekommen to get in bejönni
dressurreiten dressage díjlovaglás
abwesend absent hiányozni
im Ausland abroad külföldön
Konto  account számla
erreichen achieve elérni
eigentlich actually ténylegesen
hinzufügen add hozzáfűzni
die Adresse address c+D1189ím
der Rat advice, council tanács
der Vorteil advantage előny
die Luft air levegő
zurück back vissza, visszafele
sein to be lenni
das Fahrrad bicycle kerékpár
der Bus  bus busz
zentral central központi
die Kette chain lánc
die Zelle cell cella
gewiss certain, certainly biztos, biztosan
prüfen to check, to test ellenőrízni,
die Kapitel chapter fejezet
bürgerlich civil polgári
sauber clean tiszta
endlos endless, infinite vég nélküli, végtelen
der Kunde client ügyfél
die Classe  class osztály
kritisch critical kritikus
kulturell  cultural kulturális
die Kuch cow tehén
entwerfen to design tervezni
doppelt double dupla
die Türe door ajtó
leer empty üres
die Wahl election választás
das Ende  end vége
wirksam effective hatásos
der Motor engine motor
gleich equal egyenlő 
die Energy energy energia
die Ausrüstung equipment berendezés, felszerelési tárgy
das Farhstuhl elevator lift
jeder everybody, everyone mindenki
überall everywhere mindenhol
erweitert extended kibővített

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal