Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1201-1300

der Ausdruckt expression kifejezés
geschätzt estimated becsült
einrichten establish létrehoz
die Fähigkeit ability képesség
etwa about (approximately) hozávetőleg
über about (as regards) (valami)-ről
fähig able, capable képes
abwesend absent hiányzik
die Administration administration adminisztráció
der Unfall accident baleset
handeln to act cselekedni, eljárni
die Handlung action akció
die Tätigkeit activity tevékenység
der Schauspieler actor színész (férfi)
die Schauspielerin actress színész (nő)
tatsächlich actual ténylegesen
beigefügt attached csatpét
zusätzlich additional kiegészítő, pótlólagos
angemessen appropriate megfelelő, alkalmas
die Verwaltung administration adminisztráció
fortgeschritten advanced haladó, fejlett
die Verbung advertising hirdetés
Geschäfte affairs ügyek
besorgt afraid, anxious aggódó, nyugtalan, gondoskodó
nachher afterwards, later később, azt követően
wieder again ismét
gegen against, towards (time) ellen, körül (idő)
das Alter age kor
zustimmen agree, approve, accept jóváhagy, hozzájárul, egyezik
die Vereinbarung agreement, arrangement megállapodás
die Hilfe aid, help segítség
das Ziel aim cél
der Alkohol alcohol alkohol
lebendig alive, lively élve, élénk
der Urlaub holiday szabadság
erlauben to allow megengedni
fast almost, nearly majdnem, közel
und and és
die Traube grape szőlő
obwohl although bár
unter below, beneath alatta
fassen to catch elkapni
die Lebensart lifestyle életmód
mit Vergnügen with pleasure örömmel
und so weiter (usw.) and so on és így tovább
der Winkel angle szög
wütend angry, furious dühös
die Fessel ankle boka
ankündigen announce bejelenteni, értesíteni
schönheit beauty szépség
wunderschön beautiful szépséges
Fahrrad fahren to ride a bicycle kerékpározni
jährlich annual éves
die Antwort answer válasz
irgendwo anywhere bárhol
die Wohnung apartment lakás
der Apfel apple alma
endlich at last végre, végül
bauen to build építeni
der Hintergrund background háttér
die Budget budget költségvetés
der Nutzen benefit haszon, nyereség
die Kunst art művészet
gültig sein to be valid érvényes
beginnen begin kezdeni
der Korb basket kosár
übrigens by the way mellesleg
passend appropriate megfelelő
der Appetit appetite étvágy
die Butter butter vaj
brennen burn égni
die Aprikose apricot sárgabarack
die Ameise ant hangya
ein anderer another egy másik
vertrauen to trust megbízni
die Spionage espionage kémkedés
die Freundshaft friendship barátság
tagelang for days, lasting for days napokig tartó
die Billigung approval, endorsement jóváhagyás
der Gurt belt öv
mistrauen to distrust, to doubt kételkedni
die Dummheit stupidity butaság
die Quelle source, spring forrás
der Verband association szövetség
die Verbindung alliance szövetség, kapcsolat
der Artikel article cikk
der Geheimdienst secret service titkos szolgálat
der Knopf button gomb
das Thema topic téma
der Vorsitzende chairman elnök
blöd stupid, foolish hülyeség, butaság
der Innenminister Minister of Home Affairs, Home Secretary belügyminiszter
der Eindruck impression benyomás
diskutieren to discuss megbeszélni
Herzlich willkommen! Welcome! Üdvözlégy!
problematisch problematic problémás
die Meldung message üzenet
gegenseitig mutual kölcsönös
die Regierung government kormány
der Zweifel doubt kétség

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal