Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1401-1500

das Feuer fire tűz
der Alarm alarm, alert riasztás
die Forderung claim, demand követelés
teilweise partly, partially részlegesen
dei Wirtschaft economy gazdaság
die Brücke bridge híd
die Banknote bank note bankjegy
afführen to perform, to present, to quote, to enact teljesíteni, létesíteni, közölni, idézni
der Zuschauer spectator, viewer néző
reifen to mature, to ripen érni
der Reifen tire, tyre abroncs
weiter further, wider tovább
die Weite width szélesség
die Breite width, wideness tágasság, szélesség
die Distanz distance távolság
glauben to believe hinni
die Bibel bible biblia
erschwingen to afford elérni, megengedni magának
der Baum tree fa
überhaupt after all, at all egyáltalán, tulajdonképpen
überhaupt nicht not at all, never kizárt, sosem
drucken  to print, to press nyomtatni
drücken to push nyomni
die Bildung education oktatás
die akademische Bildung academic education egyetemi oktatás
die Buchhandlung bookshop könyvesbolt
die Tasche bag zsák
der Körper body test
geschützt protected, sheltered védett
also therefore, anyway ezért, így
ganz wichtig very important, quite important nagyon fontos
das Applaus applause taps, tetszésnyilvánítás
der Hauptbahnhof central railway station vasúti főpályaudvar
der Krieg war háború
komisch funny, comical komikus
die Armee army hadsereg
die Banane banana banán
sicherheit safety, security biztonság
die Schülerin schoolgirl, pupil, student (female) iskolás lány
der Schüler schoolboy, student, pupil (male) iskolás fiú
der Besucher visitor látogató
der Künstler artist (masculine) művész (férfi)
die Künstlerin artist (feminine) művész (nő)
backen to bake sütni
die Fantasie fantasy fantázia
der Bäcker baker pék
die Bäckerei bakery pékség
der Strand beach strand
gute Taten good deeds jó tettek
die Bar bar (place of entertainment) bár
das Bar bar (measurement unit) bar
das Alphabet alphabet ábécé
der Altar altar oltár
der Anorak anorak anorák
der Arm arm kar
arm  poor szegény
das Baby baby bébi
der Ball ball labda
das Ballett ballet balett
das Band ribbon, strap szalag
die Band band (music group) együttes
der Basketball basketball kosárlabda
zufällig by chance véletlenül
der Versuch attempt, trial próbálkozás, kisérlet
blind blind vak, világtalan
blond blonde (female), blond (male) szőke
blondhaarig blond-haired, blond-haired szőke hajú
bringen bring hozni
der Schmetterling butterfly lepke, pillangó
die Chance chance, opportunity esély
die Verspannung tension feszültség
der Code code kód
der Computer computer számítógép
das Drama  drama dráma
das Schauspiel play, drama, theatrical performance színjáték
der Boss boss (m) főnök (férfi)
die Boss boss (f) főnök (nő)
das Experiment experiment kisérlet
extra extra extra
fair fair, decent korrekt, fair
die Messe fair, exhibition vásár, kiállítás
der Fan  fan, supporter ventilátor, rajongó
der Ventilator fan, ventilator ventilátor
das Jubiläum anniversary, jubilee évforduló, jubileum
der Film film, movie film
finden to find, to detect megtalálni
der Finger finger ujj
fit fit, to be fit, sporty jó formában levő, fitt
der Frost  frost, freeze, cold fagy, fagyás, hideg
die Funktion function funkció
funktionieren to function működni
das Gas gas gáz
Gas geben to accelerate gyorsítani
das Gold gold arany
das Golf golf (sport) golf
der Golf gulf, bay öböl
der Hammer hammer kalapács
die Hand hand kéz
der Hunger hunger éhség
hungrig hungry éhes

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal