Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1601-1700

im Grunde basically, essentially, in principle alapvetően
aktuell current, latest legfrissebb, aktuális
alltäglich everyday, daily mindennapi
stolz proud büszke
Waffen, pl arms (plural) fegyverek
erscheinen to appear, to turn up feltűnni, megjelenni
der Beweis argument, evidence, proof érv, bizonyíték
der Anblick view, sight látvány
die Versammlung assembly gyűlés
der Anwalt attorney, lawyer ügyvéd
die Haltung attitude hozzáállás
der Metzger butcher hentes
die Wahrheit truth igazság
lügen to lie hazudni
übersetzen to translate lefordítani
praktisch practical, practically, convenient praktikus
bezeugen to witness tanúsítani
der Beistand assistance segítség
die Assistenz assistance segítség
die Zuweisung assignment, allocation, distribution kiutalás
hassen to hate, to despise gyűlölni
die Regel rule, regulation szabály
klüger wiser, cleverer okosabb
nachdenken to think it over, to contemplate átgondolni, megfontolni
der Lügner liar (male) hazug (férfi)
dei Lügnerin liar (female) hazug (nő)
absagen to cancel törölni
heiraten to marry házasodni
übernehmen to assume, to take over átvállalni
höchstens at most legfeljebb, maximum
zur gleichen Zeit at the same time ugyanakkor
angreifen to attack támadni
die Schriftstellerin author (feminine) szerző (nőnemű)
der Schriftsteller author (masculine) szerző (hímnemű)
die Schrift typeface, font, writing, handwriting, label írás, kézírás, felirat, betűkészlet
käuflich available rendelkezésre álló
vermeiden to avoid elkerülni
erwachen to awake (somebody) felkeltenio
aufgeweckt to be aware tisztában lenni valamivel
weg away el, elment
anwenden apply alkalmazni
sich nähern approach megközelítés
die Grundlage base alap
beruhen auf based rajta nyugszik
der Keller basement alap, pince
grundlegend basic alapvető
das Bad bath fürdő
die Schlacht battle csata
die Bucht bay öböl
beschäftigt busy elfoglalt
schlagen to beat megverni
die Bohne bean bab
der Bart beard szakáll
weil because mert
werden to become lesz, keletkezik
vor before előtt
die Biene  bee méh
der Arbeitsplatz workplace munkahely
das Steak beefsteak bifsztek
der Anfang beginning kezdet
das Benehmen behavior viselkedés
hinter behind mögött
die Klingel bell (door) csöngő (ajtó)
bester best legjobb
die Wette bet fogadás
das Getränk beverage ital
der Vogel bird madár
das Biscuit biscuit keksz
die Decke blanket takaró
der Block block blokk
das Blut blood vér
die Brett board deszka, tábla
das Boot boat csónak
kochen to boil főz
der Knochen bone csont
langweilig boring unalmas
die Schale bowl tál
die Schachtel box doboz
das Gehirn brain ész
die Bremse brake fék
das Brot bread kenyér
brechen to break eltörni
die Brust breast mell
der Atem breath lélegzet
strahlend brilliant briliáns
pleite broke, bankrupt csődbement
der Besen broom, brush seprő
die Verbrennung burning égés
auswendig by heart szívből
auswendig gelernt memorised szívből megtanulja
das Stadion stadium stadium
die Leistung performance, achievement teljesítmény
oberste supreme, highest legfelsőbb
unbedingt absolutely, unconditionally teljes mértékben, feltétel nélkül
überwachen to monitor, to supervise monitorozni, felügyelni
die Aussicht prospect kilátás
das Flachland lowlands, flat country alföld
das Strom electricity áram
blink to blink, to indicate pislog
finanzieren to finance, to fund finanszírozni

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal