Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

2401-2500

prima great, swell príma, nagyszerű
die Vorschrift regulation, prescription előírás, rendelkezés
vortreten to step forward előre lépni
vorangeschritten advanced fejlett
aktualisieren to update frissíteni, aktualizálni
das Projekt project, venture projekt
perfekt perfect tökéletes
der Tourist tourist turista
irgendwas something valami
das Taschengeld pocket money, spending money zsebpénz
sorgenfrei worry-free, careless gondtalan
strafbar punishable büntethető, büntetendő
die Insel island sziget
kopieren to copy, to imitate másolni, utánozni
amüsieren to amuse szórakoztat
der Schade damage kár, veszteség
vermitteln to mediate közvetít, közbenjár
Drei Menschen kamen ums leben. Three people died. Három személy éléetét vesztette.
die Hintertür backdoor hátsóajtó
der Ableger branch, subsidiary fióküzlet
ablegen to take off, to put down letesz, lerak, elhelyez
das Rad bicycle, wheel kerék, kerékpár
die Rasierklinge razor blade borotvapenge
der Rasierpinsel shaving brush borotvapamacs
die Rasierseife shaving soap borotvaszappan
die Ratte rat patkány
der Rauchsalon smoking room dohányzószoba
reich rich gazdag
reichen to reach elérni
die Reichsversamlung congress of the empire birodalmi gyűlés
der Reichtum wealth gazdagság
reihen an to put in a row, to string on sorba rakni, felfűz
rein clean, pure tiszta
der Reis rice rízs
das Reiseamt official travel bureau utazási iroda
das Reiseerlebnis travelling experience utazási élmény
der Reisegefährte travelling companion útitárs
der Reisecheck traveller's cheque utazási csekk
die Reisetasche travelling bag útitáska
der Reiz stimulus, charm inger, báj
reservieren to reserve lefoglalni
der Rheinwein Rhine wine rajnai bor
richtig gehen to go to the right jobbra menni
der Riese giant óriási
das Riesenrad ferris wheel óriáskerék
der Ring ring gyűrű
der Ritter knight lovag
das Roggenbrot rye bread rozskenyér
der Rotkohl red cabbage vöröskáposzta
das Rücklicht tail light hátsó lámpa
die Rückkehr return visszatérés
der Rucksack knapsack hátizsák
der Rückweg way back visszaút
das Ruderboot rowing boat evezős csónak
der Ruf reputation hírnév
ruhen to rest pihenni
das Rührei scrambled egg tojásrántotta
rührend touching, moving (spiritually) megható
rund round kerek
der Russe Russian orosz ember
der Saft juice dzsúz, zaft, lé
Salzkartoffeln salted boiled potatoes sós burgonya
sammeln to gather összegyűjteni
der Samstag Saturday szombat
sausen to dash, to whiz along zúgni, rohanni
schaffen to make, create teremteni, alkotni
schallend roaring hangos
der Schatten shade árnyék
schattig shady árnyékos
die Schauspielkunst art of acting színművészet, színészet
die Scheibe slice, disk szelet, tárcsa
hektisch hectic hektikus
der Rasierschaum shaving foam borotvahab
mutig brave bátor
die Sanktion saction, penalty  szankció, büntetés
das Chaos chaos káosz
die Verhandlung negotiation tárgyalás
verhandeln to negotiate tárgyalni
die Ermittlung investigation, inquiry nyomozás
das Patent patent szabadalom
die Explosion explosion robbanás
die Fabrik factory gyár
überlegen to consider meggondol
abschneiden tp cut off levágni
das Manöver maneuver, military excercise manőver, hadgyakorlat
das Ramadan Ramadan ramadán
das Exodus exodus tömeges menekülés, kivonulás
reagieren to react reagálni
die Bildergalerie picture gallery képgaléria, képtár
die Erscheinung appearance, phenomenon jelenség, látomás
das Phänomen phenomenon, syndrome jelenség, szindróma, tünemény
überlebend  surviving túlélő
ärmlich poor, miserable szegényes
die Havarie accident baleset
der Palast palace palota
der Mode fashion divat
das Aufrichtung erection, to set upright kiemelés, felállítás
das Porträt portrait portré, arckép
das Passagierflugzeug passenger airplane személyszállító repülőgép
magisch magic mágikus, bűvös

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal