Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

2701-2800

das Nirgendwo nowhere sehol
die Steuer tax, steering, steering wheel adó, kormány, kormánykerék
die Steuerung governance, steering kormányzás, vezérmű
die Steuerungsfunktion steering function irányítási funkció
die Periode period időszak
der Journalist journalist újságíró, tudósító
naiv naive naiv
die Natur nature, character természet, jelleg
die Pizza pizza pizza
kulinarisch culinary, gastronomic ínyenc, kulináris
die Altstadt historic city, old city óváros
das Fernsehen television televízió
die Television television televízió
der Jackpot jackpot jackpot
der Hauptgewinn jackpot főnyeremény
verletzlich vulnerable sebezhető
verletzbar vulnerable sebezhető
die Verletzbarkeit vulnerability sebezhetőség
der Schnitt cut vágás (film), szelet
die Regie stage direction rendezés
ankreuzen to tick bejelöl, kereszttel megjelöl
das Kreuz cross  kereszt
einkreisen to circle, to encircle, to surround bekerít, körülkerít, bekarikáz
der Tetanus tetanus tetanusz
das Popcorn popcorn pattogatott kukorica
der Puffmais popcorn pattogatott kukorica
die Keramik pottery, ceramics kerámia
der Keramiker ceramist kerámikus
keramisch ceramic, made of ceramic material (non-metallic mineral) kerámiai, kerámiából készült
glatt smooth sima, gördülékeny
das Gerät device készülék
die Krähe crow varjú
die Propaganda propaganda, advertisement propaganda, hírverés
Aufnahmen machen to photograph, to take pictures, to record fényképezni, rögzíteni
die Aufnahme felvétel, photograph recording, fénykép
das Kennwort password jelszó, jelige
das Sortiment assortment választék
der Schneider tailor szabó
übersichtlich transparently, clearly áttekinthetően
der Browser browser böngészőprogram
abscheiden to separate elválasztani
das Mikrofon microphone mikrofon
der Sport sport sport
die Abwehr resistance, védelem elhárítás, védelem
nämlich namely, identical nevezetesen, mégpedig, ugyanaz
die Allergie allergy allergia
das Penizillin penicillin penicillin
der Penis penis pénisz, hímvessző
der Kopfhörer headphone fejhallgató
super super szuper
der Taifun typhoon tájfun
die Nachspielzeit added time (injury time, stoppage time - football) hosszabbítási idő
die Dauer duration, endurance időtartam, tartósság
das Lehrjahr year of learning tanulóév
liefern to deliver, to supply szállítani, szolgáltatni
die Lieferung consignment csomag
wöchentlich weekly heti, hetente
die Ehefrau wife feleség
die Kartographie cartography kartográfia, térképészet
das Rezept recipe, prescription recept, vény
die Umleitung detour, diversion elterelés, átirányítás
die Richtung direction irány
der Umfang scope, extent, perimeter terjedelem, mérték, kerület
umfangreich extensive, enormous terjedelmes, nagy kiterhedésű, nagyszabású
das Blutfett blood fat vérzsír
das Cholesterol cholesterol koleszterin
trivial trivial triviális, magáatól értetődő
leise quiet, faint csendes, csekély
falsch false, wrong hamis, hibás, rossz
der Zylinder cylinder henger
offshore offshore offshore
die Zollabfertigung customs clearance vámkezelés
der Satellit satellite hold, műhold, csatlós
der Mond moon hold
der Turm tower, castle (chess) torony, bástya (sakk)
die Rochade castling (chess) sáncolás, rosálás
das Schach chess sakk
das Schachmatt checkmate sakk-matt
die Influenza influenza influenza
die Grippe grippe, flu, influenza influenze, megfázás, náthaláz
die Nuss nut dió, mogyoró
nussig nutty mogyorós
die Walnuss walnut dió
die Schwester nurse ápolónő. nővér
onkologisch oncologic onkológiai
der Onkologe oncologist onkológus
der Onkologie oncology onkológiai
der Chirurg surgeon sebész
der Infekt infection fertőzés
das Insekt insect rovar
die Disziplin discipline fegyelem, diszciplina (tudományág)
die Heilung healing gyógyulás
die Therapie therapy terápia, gyógykezelés
der Geist spirit, mind szellem, lélek
die Atmung breathing, respiration légzés, lélegzetvétel
die Farm farm farm, tanyag, gazdaság
der Farmer farmer farmer
die Farmersfrau farmer's wife farmer felesége
auftreten to occur, to perform on stage előfordul, szerepel
der Luxus luxory fényűzés, luxus

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal