Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

2901-3000

der Nagel nail szög, köröm, karom
das Wäldchen grove liget
der Boden soil, floor talaj, padló
pflanzen to plant ültetni
die Pflanze plant növény
der Architekt architect építész, építészmérnök
der Trend trend trend
die Tendenz tendency tendencia
die Spur sign, trace jel, nyom
die Landwirtschaft agriculture mezőgazdaság
die Eigentumswohnung freehold flat öröklakás
der Einwohner inhabitant lakos
wolkig cloudy felhős, beborult
die Wolke cloudy felhő, felleg
der Wolkenbruch downpour felhőszakadás
vermietbar rentable  bérelhető
der Vermieter landlord, lessor bérbeadó
die Bügelmachine ironer, pressing machine vasaló
der Bügel clamp, stirrup, pantograph kengyel, vállfa, áramszedő
bügeln to iron, to press vasalni
das Bügeln ironing, (hot) pressing vasalás
der Büstenhalter (BH) bra, brassiere melltartó
die Büste bust, breast mell
ablaufen to expire, to run out, to wear down kifutni, lejár, elkoptat
zurückzahlen to refund visszafizetni
die Phase phase fázis
der Reiniger cleaner tisztító
sterblich mortal halandó
tödlich lethal halálos
beteiligen to participate résztvenni
die Beteiligung participation részvétel
die Stufe step, level, degree lépcső, szint, fok
die Droge drug drog, kábítószer
die Enerige energy energia
diskriminieren to discriminate diszkriminálni
die Diskriminierung discrimination diszkriminálás
getrieben driven hajtott
das Verbot prohibition tiltás, tilalom
das schulekind schoolchild iskolás gyerek
das Wunderkind child genius, child prodigy csodagyerek
prostituieren to prostitute prostituál
die Emotion emotion emóció
das Gefühl feeling érzés
der Patriot patriot patrióta, hazafi
die Untätigkeit inactivity tétlenség
die Scheidung divorse, dissolution válás, felbontás
das Lebenswerk lifework életmű
das Gericht dish, court tál, fogás, bíróság
der Würfel dice, cube kocka
der Ozean ocean óceán
tief deep mély
Knollen- bulbous gumós, bütykös
die Knolle nodule, bulb, tuber gumó, bütyök, dudor
der Eigentümer owner tulajdonos
die Fischerei fishery halászat, halászterület
das Kreuzworträtsel crossword keresztejtvény
das Rätsel puzzle, riddle rejtvény, talány
raffinieren to refine finomítani
der Bergsteiger mountain climber hegymászó
die Prävention prevention megelőzés, prevenicó
bergwandern to go mountain wandering hegyi túrázás
wandern to wander, to hike  kirándulni, vándorolni, túrázni
der Berg mountain hegy
der Giftsstoff toxins, toxic substances mérgező anyagok
der Fleck spot, stain folt, pecsét
der Ärger  anger harag, bosszúság
premium premium (superior quality) elsőrendű
die Rundfahrt round trip körút, körutazás
traditionell traditional hagyományos
der Rundgang round tour (by foot),  circular corridor körséta, körjárat, körfolyosó
die Beziehung relationship kapcsolat, viszony, összefüggés
die Flüssigkeit liquid, fluid folyadék
kompostieren to compost komposztálni
der Kompost compost komposzt
psychisch psychic pszichikai, lelki
spannend exciting, thrilling izgalmas, érdekfeszítő
einsetzen to appoint, to insert berak, beiktat
ausgerichtet straightened, adjusted, aligned egyenget, egyenesbe hoz, sorba állít
ausreichen to suffice, to hold out elegencő
der Fussballfan football fan focirajongó, futballrajongó
die Überstunde overtime túlóra
der Fokus focus fókusz, középpont
luftig light, airy, breezy levegős, szellős, könnyű
die Dienstleistung service szolgáltatás
die Avantgarde avant-garde avantgard
Was ist los? What is happening? Mi történik?
die Nachricht news hír
knapp tight, scarce szűkös, feszes
verstellen to adjust, to misplace, to block megváltoztat, beállít, rossz helyre rak, eláll, eltorlaszol
der Uraluber vacationer üdülő, szabadságon levő
traurig sad, unhappy szomorú, bús
der Wähler elector, voter, chooser választó
die Notaufnahme emergency admission (hospital) sürgösségi, baleseti felvétel (kórház)
die Rettungsstelle rescue center mentőállomás
die Feuerpause ceasefire tűzszünet
der Abzug withdrawal visszavonulás, visszavonás
der Beginn beginning kezdet, kezdés
Krimineller Akt ciminal act bűncselekmény
der Krimineller criminal bűmőző
der Akt act, nude portrait tett, akt (művészet)

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal