Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3101-3200

der Strahl beam, ray sugár, fénysugár
der Schlauch tube, hose, hosepipe slag, tömlő
abwenden to avert, prevent elhárít, megakadályoz
angeln to fish, to angle horgászni, halászni
achten to pay attention to, respect idafigyelni
anerkennen to recognize, acknowledge felismerni, tudomásul venni
ankommen to arrive megérkezni
ändern to change, alter megváltoztatni
anhaben to have on, wear viselni
antworten to answer válaszolni
sich anziehen to dress oneself felöltözni
ärgern to annoy, irritate irritálni, bosszantani
auffallen to stand out, attract attention kitűnni, figyelmet felhívni
auskommen to come out, have enough of, make do, get along with kijönni, kijönni valamiből
ausstellen to exhibit kiállítani
sich ausziehen to undress oneself levetközni
baden to bathe, swim fürödni, úszni
beben to quake, tremble remegni, reszketni
sich bedienen to serve oneself magát kiszolgálni
befehlen to command utasítani
sich befinden to be, find oneself valahol lenni
befreien to set free szabadoin engedni
begegnen to meet találkozni
begleiten to accompany kísérni
behalten to keep tartani
beleben to enliven, cheer életre kelni, felélénkíteni
beleidigen to insult sérteni, megsérteni, megbántani
belohnen to reward jutalmazni
bergen to recover, salvage megmenteni, magába zárni
bersten to burst megrepedni, felhasadni, szétpukkani
besitzen to own tulajdonolni, elismerni, birtokolni
beten to pray imádkozni
betrügen to deceive, cheat megtéveszteni, becsapni
biegen to bend meghajlítani
binden to tie megkötözni
blasen to blow fúni, megfújni, elfújni
blicken to look, glance néz, ránéz, rápillant
blitzen to flash villanni, villámlani
blühen to bloom virágozni
bluten to bleed vérezni
braten to fry, roast sütni, sülni
brauen to brew, to concoct főzni, kifőzni, tervet kifőzni
brausen to shower; roar zúgni, viharozni
brüllen to roar, shout ordítani, bömbölni, bőgni
dämmen to dam, check, curb elszigetelni, megfékezni
dämmern to dawn, fall (dusk); doze szürkülni, alkonyodni, derengeni, félállomban lenni
dampfen to steam gőzölögni, füstölögni
dämpfen to muffle, damp elnyomni, párolni
darstellen to show, portray kimutatni, feltárni
dauern to last, endure kitartani, elhúzódni
decken to cover, set (table) lefedni, megteríteni (asztalt), fedezni
dehnen to stretch megnyújtani, kinyújtani, kiterjeszteni
deuten to point, indicate mutatni, magyarázni, jelezni
dichten to caulk; write poetry szigetelni, tömöríteni, kitalálni, verset írni 
dringen to urge, to pierce sürgetni, behatolni
ducken to stoop, duck; humble lenyom, lapul
dürfen to be permitted, allow megengedni
dürsten to thirst, be thirsty szomjazni
ehren to honor tiszteleben tartani
einatmen to breathe in belélegezni
einbauen to install, put in telepíteni, berakni
sich einbilden to imagine, get the idea elképzelni
empfangen to receive, to concieve (child) fogadni, elfogadni, megtermékenyülni
empfinden to feel, sense érezni, érzékelni
entbehren to do without; lack, miss hiányolni, nélkülözni
entdecken to discover felfedezni
entfernen to remove eltávolítani, eltávozni
entführen to abduct megszöktetni, elragadni
entgegnen to reply, to retort válaszolni, viszonozni, visszavágni
enthalten to contain, to refrain from tartalmazni, tartózkodni valamitől
entkommen to escape, to get away
erfinden to invent feltalálni
sich erinnern to remember emlékezni
erlöschen to be extinguished, to dim kialudni, megszűnni, érvényét veszteni
errichten to erect, to establish felállítani, létrehozni, alapítani
erschöpfen to exhaust, to drain kimeríteni, kifárasztani
ersticken to choke, to smother elfojtani, megfojtani, megfulladni
erwägen to consider, to ponder mérlegelni, latolgatni
erwähnen to mention megemlíteni, szóba hozni
fallen to fall elesni, leesni, lezuhanni
fällen to cut down levágni, kivágni, megbuktatni
falten to fold összehajtani, összehajtogatni, ráncolni, redőzni
fassen to grasp, to seize, to conceive megfognii, felfogni
fechten to fence, to fight közdeni, vívni
feststellen to ascertain, to establish rögzíteni, megállapítani
flicken to patch megfoltozni
fliegen to fly repülni
fliehen to flee, to avoid menekülni, megfutamodni
fliessen to flow, to run áramlani, folyni, ömleni
fluchen to curse, swear átközódni, szitkozódni
fluten to flood, overflow elárasztani, túlcsordulni
sich freuen to be glad, rejoice örülni
frühstücken to eat breakfast reggelit enni
gähnen to yawn ásítani
gären to ferment erjeszteni
gebären to give birth to szülni, megszülni, világra hozni
gebrauchen to use használni, felhasználni
gedeihen to thrive, prosper fejlődni, gyarapodni, virágozni (átv.)
gelten to be valid érvényesnek lenni
genesen to recover, convalesce felgyógyulni, felépülni

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal