Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3301-3400

die Liegenshaft real estate ingatlan
quälen to torture, torment kínozni, zaklatni
qualmen to give off smoke füstölni
quellen to gush, spring from bugyohni, előtörni
quetschen to squeeze, crush összenyomni, összezúzni
quietschen to squeak, squeal sivalkodni, csikorogni
rächen to avenge megbosszulni
raten to advise, guess tanácsolni, megsaccolni
räumen to clear away, evacuate eltakarítani, kiüríteni
rauschen to rustle, murmur zügni, suhogni
reissen to tear, to rip elszakad, elhasad
reiten to ride horseback lovagolni
reizen to excite, charm izgat, ingerel
richten to set right, adjust helyreigazítani
riechen to smell szagolni, szimatolni
ringen to struggle, wrestle küzdeni, bírkózni
rollen to roll gurulni, gördülni, mángorolni, hengerelni
rösten to roast pörkölni, pirítani
rücken to move elmozdítani
rühren to stir, to touch mozgatni, meghatni, megérinteni
rüsten to arm felszerelni, felfegyverkezni, felkészülni
saufen to drink to excess vedelni, nyakalni
saugen to suck, to absorb szoptatni, szívni, szopni
schalten to switch, to shift( (gears) kapcsolni, váltani (sebességet)
schätzen to value, to estimate értékelni, becsülni, saccolni
schauen to see, to look nézni
scheiden to separate, to divide elválasztani, szétválasztani, alválni
sich scheiden lassen to divorce elválni (házasság)
scherzen to joke, to kid tréfálkozni, viccelni, viccelődni
schicken to send elküldeni, történni
schieben to push, shove elhárítani, csúsztatni, eltolni, lerázni
schleichen to sneak, creep lopakodni, lopódzni, csúszni
schleifen to grind, polish csiszolni, köszörulni
schliessen to close; conclude lezárni, elzárni, befejezni, megkötni
schmecken to taste ízlelni, ízleni
schmeissen to throw, toss eldobni, elhajítani, megdobni
schmelzen to melt megolvasztani, olvasztani, olvadni
schmerzen to hurt, to smart fájdalmat okozni, fájni
schmieren to grease; bribe megzsírozni, megkenni, megvesztegetni
schneien to snow havazni
schreien to scream, yell kiabálni, liáltani, ordítani
schreiten to step, stride lépni, lépkeni, hozzáfogni
schweben to soar, hover, float lebegni
schweigen to be silent hallgatni, elhallgatni
schwören to swear esküdni, megesküdni
segnen to bless megáldani, áldani, keresztet vetni
sehen to see látni, figyelni, meglátni
senden to send, broadcast elküldeni, feladni, sugározni
sich setzen to sit down leülni
seufzen to sigh sóhajtani
sieden to boil, simmer főzni, forralni
siegen to conquer, triumph győzni, nyerni
sinken to sink elsüllyedni, leereszkedni, apadni
spalten to split, divide felhasítani, megosztani
sparen to save takarékoskodni, spórolni, megtakarítani
spinnen to spin; to be nuts fonni, megbolondulni
spritzen to spray, to squirt spriccelni, fröcsköln, fecskendezni
sprühen to spray; to sparkle permetezni, szikrázni
spucken to spit köpködni, köpni
spülen to rinse, to flush öblíteni, öblögetni, mosni
spüren to feel, to detect nyomozni, szimatolni, érezni
stattfinden to take place, to happen megtörténni
stechen to stab, to sting, to prick döfni, szúrni
stehen to stand állni
stehlen to steal lopni, ellopni, lopódzni
steigen to climb, to rise felmászni, lemászni, emelkedni
stinken to stink bűzleni
stöhnen to groan, to moan nyögni
stopfen to stuff, to cram megstoppolni, megtölteni, megtömni
stossen to push, to bump lőkni, taszítani, nekiütközni, rábukkanni
strahlen to beam, to radiate sugározni, ragyogni
streben to strive törekedni
streichen to strike, to cancel; to paint törölni, kihúzni, festeni, mázolni
streiten to quarrel, to argue veszekedni, vitatkozni, küzdeni
tanken to get gas/petrol, to refuel tankolni
taugen to be of use/value használható
toben to storm, to rave őrjöngeni, tombolni
töten to kill ölni, megölni, agyonütni
trauen to trust, to believe in; to marry bízni, hinni, megesketni
treiben to drive, to propel hajtani, sürgetni
treten to step, to walk lépni, járni, rugdalni
trocknen to dry szárítani, felszáradni
tropfen to drip, to drop csepegni, csepegtetni
üben to exercise, to practice gyakorolni
überwinden to overcome legyőzni
umstellen to change over, to shift váltani, átállni, bekeríteni
unterbrechen to interrupt megszakítani, félbeszakítani
sich unterhalten to converse, to entertain oneself beszélgetni, szórakozni, folytatni, fenntartani
verachten to despise megvetni, lenézni
verderben to ruin, to spoil elrontani, tönkretenni
vereinigen to unite egyesíteni, összeegyeztetni
verführen to seduce elcsábítani
vergessen to forget elfelejteni
vergewaltigen to rape megerőszakolni
sich verhalten to behave, to curb, to hold viselkedni, visszatartani, mérsékelni
verkaufen to sell eladni, árusítani
verkehren to trade, to traffic eljárni, megfordulni, közlekednii
verklagen to complain, sue bepanaszolni, beperelni, megvádolni
verkommen to decay, go bad tönkremenni, elzülleni
sich verlieben to fall in love beleszeretni

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal