Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3601-3700

die Abschirmung shield árnyékolás, védelem
dreckig filthy koszos, mocskos
das Verhängnis fate, fatality, disaster sors, végzet
verhängnisvoll fatal, fateful végzetes
die Ausstattung equipment, furnishing berendezés, felszerelés
der Bekannt acquaintance ismerős személy (férfi)
bekannt famous, well-known, familiar ismerős, híres, ismert
der Verräter betrayer, traitor áruló
der Bodyguard bodyguard testőr
die Tüte paper bag papírzacskó, stanicli
das Horn horn kürt, szarv
der Staatsanwalt state prosecutor államügyész
die Schwesterliebe sisterly love nővéri szeretet
der Weck roll (bread) cipó
hinter zugezogenen  Vorhängen behind drawn curtains elhúzott függönyök mögött
schräg skewed, slanting ferde, sréh/srég, részutos
die Schlägerei brawl verekedés, veszekedés
der Kleber glue ragasztó
das Schlachhaus slaughterhouse vágóhíd
die Schlachterei slaughterhouse, butchery vágóhíd, hentesbolt
die Mahlzeit meal étkezés, étkezési idő
die Nahrung nourishment, food táplálék
der Ausflug trip, excursion kirándulás, séta
der Ausflügler tripper, excursionist kiránduló
die Tracht traditional costume) népviselet
trachten to strive (to) törekedni, iparkodni
der Neuling novice, newcomer újonc
der Grundstoff base material, binding material alapanyag, kötőanyag
ausmachen to put out a fire, to switch off, to arrange eloltani (tüzet), kikapcsolni, megegyezni, alőre megbeszélni
morgen früh tomorrow morning holnap reggel
das Handball handball kézilabda
der Handballer handballer kézilabdázó
der Frauenhandball women's handball női kézilabda
der Fussballer football player focista, labdarugó játékos
der Fussbalspieler football player focista, labdarugó játékos
der Muttertag Mother's Day anyák napja
der Vatertag Father's Day apák napja
der Stadtrundgang city sightseeing walk városnéző séta
angelegen neighbouring, important szomszédos, fontos
anliegen to fit tightly (to the body), to lie flat on it testhez simul, felfekszik
das Anliegen request kérelem
anliegend adjacent közeli, határos 
zahlreihe numerous számos
pflegen to foster, to cultivate, to nurture ápolni, gondozni, gyakorolni
der Pfleger nurse ápoló
die Nurse nurse ápoló
immerhin at least, anyway legalább, mindenesetere
die Mehrheit majority többség
die Minderheit minority kisebbség
liberal liberal liberális
weiterhin furthermore továbbá
beeidigen to swear megesküdni rá
die Beeidigung official oath hivatali eskütétel
das Argument argument érv
irgendwann anytime, sometime valamikor, bármikor
exotisch exotic egzotikus
bedürfnis need szükséglet
die Figur character, diagram alak, figura, ábra, báb, sakkfigura
Köpfe werden rollen heads will roll (people will be dismissed) fejek fognak hullani (emberrek el lesznek bocsátva)
das Perspektiv telescope távcső
die Perspektive perspective, outlook, point of view távlat, kilátás, perspektíva, nézőpont
das Muttermal birth-mark anyajegy
der Schlosshof castle yard várudvar
auf Streife gehen  to go patrolling őrjáratba menni
der Streif stripe, strip, streak csík, sáv
strefig striped, streaky, stripy csíkos, sávos
streifen to srrip, to touch, to brush csíkozni, érinteni, horzsolni
der Punk punk punk
verüben to commit, to perpetrate elkövetni, véghezvinni
aufrüsten to arm, to upgrade, to add equipment felfegyverezni, felfegyverkezni, bővíteni
das Siegel seal pecsét
siegeln to affix a seal lepecsétel
respektable respectable tiszteletre méltó
der Auftritt performance (on the scene) fellépés
manipulieren to manipulate manipulálni
die Ziffer digit, numeral, paragraph számjegy, bekezdés
der Zorn rage, anger düh, harag
zornig angry, furious haragos, dühös
das Orchester orchestra zenekar
das Spendenkonto donation account adománygyűjtő folyószámla
spenden to donate adakozni
umsetzen to implement, to relocate megvalósítani, áthelyezni
die Umgebung environment, surroundings környezet, környék
zivil civil, civilian civil, polgári
das Jahrzent decade évtized
das Jugendzentrum youth center ifjúsági központ
die Emission emission emisszió, kibocsátás
eröffnen to open, to declare open, to disclose megnyitni, feltárulkozni
letzte last utolsó
das Sakrament sacrament szentség
die Spiritualität spirituality spiritualitás, szellemiség
angewiesen to be instructed, to be dependent on rászoruló, utasított
die Theologie theology teológia, hittudomány
die Definition definition definíció
extenziell existential létezéssel foglalkozó, létezésen alapuló
der Gestus gesture gesztus
das Anbot offer ajánlat (első ajánlat)
die Grundhaltung stance, basic attitude alapállás
der Theologe theologist teológus, hittudó
konkretisieren to specify concretely, to concretize konkretizál, pontosan meghatároz

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal