Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3901-4000

unsichtbar invisible láthatatlan
die Löhnung payment of wages bér kifizetése, zsold
ernsthaft serious, seriously, earnest komoly, komolyan
umstritten argumentative, contentious vitás, vitatott
hochmütig haughty, lofty, arrogant gőgös, dölyfös, arrogáns
arglos innocent, harmless, simple jámbor, egyszerű
beschämt ashamed szégyenkező, szégyelli magát
schlafend asleep alva
sportlich sporty, athletic sportos
erwacht awake, awakened felébred, felébresztett
listigen cunning, clever ravasz
die Schau show bemutató, előadás, kiállítás
atomisch atomic atomos
erreichbar attainable, achievable elérhető, hozzáférhető
der Anfänger beginner, novice kezdő
der Kronzeuge key witness koronatanú
der Steinadler golden eagle szirti sas, kőszáli sas, aranysas
unhöflich rude, impolite udvariatlan
die Zeitreise time travel időutazás
Der Verbraucher consumer fogyasztó
die Prämie premium prémium
recherchieren to investigate, to research kutatni, utánanézni, vizsgálódni
der Knall bang durranás
abstürzen to fall down, to crash, to plummet lezuhanni
die Abgabe levy, tax adó, illeték
der Kranz wreath koszorú
unmenschlich inhuman, cruel kegyetlen, emnbertelen
der Kiez neighbourhood, red light district környék, piroslámpás negyed
der Verdachtsfall suspected case gyanús eset
der Verdacht suspicion gyanú
weiblich feminine, female, womanly női, nőies, nőnemű
feminin feminine női, nőies
das Femininum female gender nőnem
die Sternschnuppe falling star, meteor hullócsillag
der Meteor meteor meteor
der Komet comet üstökös
das Landgericht district court törvényszék
der Frust frustation frusztráció, csalódás
differenzieren to differentiate megkülönböztetni
manchmal sometimes néha, olykor
gichtig gouty köszvényes
unfähigkeit inability, disability képtelenség, alkalmatlanság
der Widder ram, Aries kos
der Ofen stove, oven kályha, kemence
die Wiese pasture, meadow rét, legelő
der Aal eel angolna
ahnen to suspect, to anticipate gyanítani, sejteni
die Ahnen ancestors elődök
der Stoss hit, push ütés, lökés, taszítás
die Musse leisure szabad idő, pihenés
der Eimer bucket vödör
sauer sour savanyú, fanyar
die Pfütze puddle pocsolya, tócsa, zűrzavar
siezen to address somebody formally with "Sie" magázni, önözni
erbärmlich disgraceful, pitiful, wretched siralmas, szánalmas, gaz
dämlich stupid, silly, dumb ostoba, buta
künftig future, in the future jövő, jövőbeni, jövőbeli
stürzen to fall, to drop zuhanni, leesni
nieseln to drizzle szitálni, permetezni (szitáló eső)
der Kessel caldron, kettle üst, bogrács
das Gitter grid, grating rács, rostély
der Henkel handle fogantyú, fül
das Mailand Milan Milánó
das Detail detail részlet, részletezés
das Esel donkey szamár, csacsi
der Hirsch deer, stag szarvas
die Pocken (pl) smallpox himlő, feketehimlő
der Rachen throat, pharynx torok, garat, nyelőcső
die Sau female pig, sow koca, anyadisznó
sichten to sight, to spot, to look through megnéz, meglát, megpillant
vornehm noble, polite, gentle, aristocratic, lofty előkelő, nemes, választékos
vornehmen to undertake, to take in hand hozzáfogni, nekilátni
das Seil rope kötél
das Rind cow szarvasmarha, marhahús
der Sarg coffin koporsó
die Wurst sausage kolbász, hurka
der Rechner calculator számológép, számítógép, kalkulátor
der Minister minister miniszter
der Becher mug, jar, cup bögre, pohár
der Kaktus cactus kaktusz
der Atlas atlas atlasz
das Paradigma paradigm paradigma
der Idiot idiot, jerk idióta, hülye
die Urkunde certificate, deed tanúsítvány, oklevél, okirat
die Massage massage masszázs
grausam cruel, horrible kegyetlen
grausamkeit cruelty kegyetlenség
das Fundamentalismus fundamentalism fundamentalizmus
der Chronist chronicler, chronographer krónikás
der Schlaf sleep álom, alvás, csipa
egal  indifferent, immaterial mindegy, egyforma, közömbös
der Besitzerin owner tulajdonos
ermitteln to investigate, to ascertain nyomozni, kideríteni
die Vox vox hang
überprüfen to review, to verify leellenőriz, átvizsgál
das Leid sorrow, grief bánat, gond, fájdalom
unterbringen to accomodate, to place elhelyezni
freilich true, certainly hogyne, persze, természetesen
der Hof yard, farm gazdaság, tanya
harmlos harmless, innocent ártalmatlan, ártatlan

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal