Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András

09 Vasút - építőipar  

No.

Magyar/Hungarian

Angol/English

1. 

ágyazat

embedment

2. 

ajánlati időszak

bidding phase

3.  

akna

pit

4.  

akna fedlapok

pit cover plates,

pit covering blocks

5. 

alakhűség

shape accuracy

6.  

alapadat

core data

7.   

alappont

core point

8. 

alaptest

base body,

core body,

base block

9.  

alátétlemezek

shims

10. 

alátétréteg

underlay layer

11.

alépítmény

substructure

12.  

alépítményjavító gépláncos beépítés

substructure improving machine chain incorporation

13.  

aljak

sleepers,

bottoms

14.  

aljkiosztás

sleeper distribution

15.

állítókészülék

setting device

16. 

állítóközpontok

setting centres

17. 

állomás fej

station head

18.   

állomás torzított fázistervei

distorted phase plans of the station

19.  

állomásfej

station head

20.

állomásfejek kitérőcseréi

turnout replacement of the station heads

21.   

állomásköz

section between stations

22. 

aluljáró

underground crossing

23.

áramváltó

redactor

24. 

árok

trench

25.  

árokrendezés

trench arrangement

26.  

ártalmatlanító hely

neutralisation site

27. 

árutétel

lot

28. 

átadás-átvétel

handing over-acceptance

29.

áteresztő

culvert

30.   

átfeszítések

cross-tensioning devices

31.

átfúrás

drilling through

32. 

átfutási idő

running through period

33. 

átgyúr

rework

34.  

átjárhatóság

traversibility

35. 

átkovácsolt

reforged

36.

átkötés

cross connection

37.

átmeneti alj

transitional sleepers

38.  

átmeneti sínek

transitional rails

39. 

átmenetsín

transitional rail

40.

átmenő fővágányok

running through main tracks

41.  

átsajtolás

pressing through

42. 

áttolókarmantyú

push over flange

43.

bekerülési költség

production cost

44. 

bekötőfog

connecting tooth

45.  

bekötőidom

connecting profile

46. 

bélelés

lining

47. 

bemaródás

rutting

48.

betáplálás

ingoing supply

49.  

betonfej

concrete heads

50. 

betonlapok

concrete plates,

concrete blocks

51.  

betömedékelés

filling in

52. 

billenős

tumbler

53.  

biztonsági sáv

safety strip

54. 

biztosítóberendezés

interlocking equipment

55. 

biztosítók

security units

56. 

bontás, lebontás

removal, dismounting

57.  

bozótírtás

bush removal

58.  

burkolatépítés

pavement construction,

covering construction

59. 

burkolt árok

covered trenches

60.  

buszforduló

bus turn

61. 

csapadékvíz

precipitation water

62. 

csápkábelek

tentacle cables

63.

csonkavágány

tail-track

64.  

csőszoknya

pipe-skirt

65. 

csúcssín

point-rail

66. 

döngölés

stamping

67.

dúcolás,

állványozás

scaffolding

68.  

egyenességmérő

straightness measuring meter

69. 

ejtveütő

drop shocking

70. 

elnyelő

absorbing

71. 

előfej

front head

72. 

előirányzat

cost estimated

73.  

előjelzők

pre-signs

74.

elrendelő

orderer

75.  

elsodrás

drifting

76.

elsodrási határ

drifting border

77. 

energiatörő

energy breaking

78.

építés

building,

construction

79.   

Érdi nagybevágás

Large Cutting of Érd

80.

érellenállás

wire resistance

81. 

erőátviteli

power transmission

82. 

erősáramú

high current,

strong electricity

83. 

extruderes hegesztés

extruding welding

84.

fedezését

covering

85.

fedlap

cover block

86. 

fedlapkeret

cover block frame

87.  

fedlapos beton áteresz

concrete cover block culvert

88.

fekszint

seating level

89. 

felépítmény

superstructure

90. 

felfekvési hely

seating place

91.  

felhagyásra kerül

is given up

92.  

félkeresztgerenda

half cross beam

93.

felkötés

fastenings

94. 

fellemezelt állapotban

with plates

95.

felsővezeték

overhead line

96.

felszín alatti vizek

under surface waters

97.   

felvételi épület

receiving building

98. 

felvezetések

upgoing lines

99.   

felvonulási telep

building premise,

construction premise

100. 

felvonulási terület

temporary building area

101. 

fenntartó

upkeeper

102.

fénysorompó

light regulated barrier

103.

férőhely

parking position

104.

festés és mázolás

painting

105.

feszültségmentesítés

voltage freeing

106.  

figyelőőrök

monitoring guards

107. 

fokozottan ellenáll

strongly resist

108.

folyásfenék

flow-bottom

109.

folyópálya

running track

110.

forgalmi iroda

traffic management office

111. 

forgalmi összekötő

traffic contact keeper

112. 

forgalomba helyezés

commissioning to traffic

113.

forgalombahelyezés

commissioining to traffic

114.

forgalomtechnika

traffic technology

115. 

forgalomterelés

traffic diversion

116. 

forgókéses

rotating blade

117. 

forgólapos

turning blade

118.

főbiztosító

main security unit

119.

Földhivatalok

Land Offices

120.

földmű

earthwork construction

121.

földtani közeg

geological media

122. 

Főösszesítő

Main Summary Sheet

123.

frekventált áramkörök

often used circuits

124.

fúgázás

jointing

125. 

futó

running

126. 

futó és vezető felület

running and guiding surface

127.

fuvarozók

forwarders

128.

függesztök

suspenders

129.

gabion kosár

gabion basket

130.

gabion súlytámfallal

gabion weight supporting wall

131.

genplán

general plan

132. 

gépláncos technológia

machine chain technology

133.

görbeség

tortuosity

134.

gyártmány

manufactured product

135. 

gyöngykavics

pea gravel

136.

gyűjtővezeték

collecting rail

137.

hangelnyelés

noise absorbing

138.

hanggátló

noise reducing

139.

hangosítás

loudening

140.

hányados

quotient

141. 

használatbavételi dokumentáció

taking into use documentation

142.

használati kézikönyv

operation manual

143.

haszoncső

utility pipe

144.

helyszínrajz

site drawing,

plot drawing

145.

hevederes illesztés

belt fitting

146.

hézagnélküli vágány

gap-free track

147.

homloklap

façade,

façade plate

148. 

horgonyzott

zinc coated

149.

hossz-szelvény

longitudinal section

150. 

hossztartósodrony

longitudinal holding strand cable

151.

igénybevétel

stress

152.

iparvágányok

industrial sidetrack

153.

ívpótlék

arch reserve

154.

járda

sidewalk,

walkway

155.

jelfeladás

signal posting

156. 

jelző

signalling units

157.

kábelaknák

cable pits

158.

kábelelvezetés

cable conduits

159.

kábelelvezetés

cable conduits

160.

kábelkiváltás

cable replacement

161.

kábelnyomvonalak

cable routes

162.

kábelrendező

cable yard

163.

kábelszekrények

cable cabinets

164. 

kapcsolókert

switch yards

165.

kapcsolószerek

switching units

166. 

kavicságy fogó

gravel bed keeper

167. 

keretállás gerenda

frame position holding beam

168.

keretállás tartó

frame position supporter

169.

keretállások

frame structures

170.

kerülő irányú kiszolgálás

bybass direction service

171. 

kezelő

operator,

manager

172. 

kiágazó

branching off

173.  

kiépít

building out

174.

kifutó vezeték

running out lines

175.

kifuttat

gradually levelled

176.

kipattogzások

pittings

177.

kiporzás

dusting

178. 

kitáplálás

outgoing supply

179.

kitér

turnout,

bypass

180.

kitérő kapcsolat

turnout connection

181. 

kitoló vagy előfogatgép

banking engine,

banking locomotive

182.

kitűzés

marking out

183.

kiváltás

replacing

184.

kiváltás

replacement

185.

kivitelező

implementor

186.

kizárás

exclusion,

exclosure

187.

kockakő

paving block

188.  

kocsi állás

coach position,

car position

189. 

kotrás

dredging

190. 

kotrási meddő anyag

dredging refuse

191.  

kőrakat

stone heap

192. 

közcsatorna

public utility channels

193. 

kőszórás

stone spreading

194. 

kőszórás

stone spreading

195. 

kötőpad

assembly desk

196. 

kötőtelep

assembly premise

197. 

közbensők

interim pieces

198.

középblokkos

middle block

199.

közmeghallgatás

public hearing

200.

közmügenplán

public utility general plans

201.  

közműkiváltás

public utility replacement

202.  

közös keretállás

joint frame structure

203. 

közúti pálya

public road track

204.

külső sínszál

outside rail piece

205.

lábazati panelek

footing panels

206.

leerősítés

anchoring,

fastening

207.

lefedés

platform roofs

208. 

lefolyók

steel drains

209.

leköszörülés

grinding

210. 

lekötés

fastening,

disconnecting

211. 

lélegeztetés

breathing

212.  

lemezernyő

plate umbrella

213.

lemezhíd

plate bridge

214. 

lerakó

deposit site

215. 

lőtt beton

sprayed concrete

216. 

magassági vonalvezetés

height route path

217.

match factory

gyufagyári

218.

meddő anyag

rubbish material

219.  

meder

basin

220. 

megállóhely

stop,

railway stop

221. 

megbontás

dismounting,

disconnecting

222.

megbontathatatlan

undetachable

223.

Megrendelő

Client

224.

megtörik

bent

225. 

megvalósulási dokumentumok

as-made documents

226. 

mellékvágány

sidetracks

227.

mélyépítési munkák

deep construction works

228.

menetrendek

timetables

229. 

mentődoboz

first aid box

230. 

merevítő tartók

stiffening beams

231.  

mozdonymenetek

locomotive trips

232.

munkavezeték

contact lines

233.

murva

gravel

234. 

műtárgy

construction object

235.

műtárgyakon való átvezetések

routes through construction objects

236.

négyfogalmi

four concept

237.  

nyílt víztartás

open water keeping

238. 

nyíltvonal

open line

239.

nyombővités kifuttatása

gradual levelling of gauge extension

240.

nyomtávolság

track gauge

241. 

nyomvonal

route

242. 

okirat

official document

243.

oldalesés

sideway slope

244.

oldalrakodó

side loading site

245. 

oldaltávolság

side distances

246.

oszlopkehely

column holding base

247.

oszloptranszformátor

column transformer

248.

önállóan szerelve

independently mounted

249.

összekötő sín

bus rail

250.

öv

cast iron

251.

padka

shouldering

252.

pálcás idomacél korlát

stick profile steel barrier rail

253. 

pályaterv

track plan

254. 

parkoló

parking facility

255. 

páros vég

even end

256. 

pelyhesség

flakiness

257.

peremfeltételek

boundary conditions

258.

peron

platform

259. 

pihenő

landing,

rest space

260.

plató

station platform

261.

porítani

pounded

262. 

pótterhes

auxiliarily loading

263.  

pörgetett homoktöltésű, üvegszálerősítésű műanyag csövek

centrifuged sand filled, glass fibre reinforced plastic pipes

264.

próbatest

test block

265.  

provizórium

provisory unit

266. 

rácsos gerenda

lattice beam

267.  

ragasztott ágyazat

glued embedment

268.

ragasztott kötések

glued bindings

269. 

rendelkező készülék

commanding device

270.  

rendeltetésszerű

proper,

according to the designed purpose

271.

rendezési terv

arrangement plan

272. 

rendezett állapot

settled condition,

proper condition

273. 

rendszeresített

standard,

standardised

274.

réselések

slittings

275. 

résszélesség

slit width

276.

rosta

sieves

277. 

rostamaradék

sieving residue

278.

rozsdátalanítás

rust-prevention

279. 

rudazat

rod structure

280.  

salak

dross

281.  

síkalapozás

flat foundation

282.  

síktalanítás

preventing slipperiness

283.  

síktorzulás

plane distortion

284.  

simítóhengerlés

levelling rolling

285.  

sín talpa

footing of the rail

286.  

síndőlés

rail slope

287.

sínkiosztás

rail distribution

288.

sínkorona

rail crown

289.

sínszál

rail piece

290. 

síntalp

rail footing

291. 

sodronykötél

stranded cables

292. 

sokszögpontok

multi-angle-points

293.

sorkapocs

terminal block

294.

sorompóberendezés

barrier equipment

295. 

sötétüzem

dark operation

296. 

statikus tárcsás mérés

static disc measurement

297.  

statikus tervek

static plans

298. 

surrantó

chute

299. 

süllyesztőszekrény

sinking cabinet

300.

szakadás

cleavage

301. 

szakág

specialised branch

302.

szakaszolás

sections

303.

szakaszolók

section switches

304.

szakítószilárdság

tensile strength

305. 

szalag kerékvető

belt curbs

306.

szalagkorlát

band barrier

307. 

szalagkorlát

crash barrier

308.

szárnyfalak

wing-walls

309.

szelemen

steel purlins

310. 

szemcsés anyagok

granular materials

311.

szemeloszlás

inappropriate granular distribution

312.

személyvonat

local passenger train

313. 

Szerződés Feltételei

Conditions of the Contract

314. 

szikkasztó

placed dehydrating

315.  

szintbeni vasúti átjáró

level railway crossing

316.  

szinterezett

powder painted

317. 

szintezés

levelling

318.

szivárgó

draining unit

319.

szivárgó rendszer

water draining system

320. 

szivárgó víz

drainage water

321.

szivárgócső

draining pipe

322. 

szivárgópaplan

seeping blanket

323. 

szivárgótest

draining body

324. 

szorítás

clamping

325. 

szögtámfalak

angle supporting wall

326. 

szűkítő

narrowing

327. 

talajszegezés

soil nailing

328.

talajvízszint súllyesztés

soil water sinking

329.

talpas

footed

330.

talpas szögtámfal

tooted angled supporting walls

331.

támszigetelő

support insulation

332.

tárcsás mérés

disc measurements

333.

tartalék alátámasztás

providing reserve backup

334.

tartóbetétes

supporting inserts

335. 

tartósodrony

holding strand cables

336.

távközlési szerelvény szoba

telecommunication fittings room

337. 

teherbírás

load carrying capability,

load bearing

338.

tehergépjármű

truck,

commercial vehicle

339.  

teknőhíd

trough bridge

340. 

telepszerű beépítésű

built in like a housing estate

341.

teljes kizárás

full traffic exclosure

342.

terelővonal vonal/köz

barrier line/section

343. 

térfigyelő kamerák

space monitoring cameras

344. 

térköz

headway

345.

térközcsatlakoztatás szerelvényei

section connection fittings

346. 

térközjelzők

space indicators

347.

terméskő

natural stone

348.

termelt talaj

soil removed

349. 

termett talaj

soil existing

350. 

termőtalaj

cultivation soil

351. 

térszint

terrain level

352.

tervezői művezetés

designer supervision

353. 

térvilágítás

space lighting

354.  

tetőösszefolyók

roof drains

355. 

típus

type

356.

tokozott

encapsulated

357. 

tolatómozdony

shunting locomotive

358. 

töltés

embankment

359.

tömbvázlat

block scheme

360. 

tömörítés

compression

361.

töréspontok

bending points

362. 

törzskábel

main cables

363.

tősín

stock-rails

364. 

túlnyúlik

overreaches

365.

tükör

mirror

366. 

tükörképzési

mirror forming

367.  

tűzcsap

fire-tap

368.

újrapattintás

re-roughening

369.

utasvárók

passenger waiting halls

370.

útátjárók

road crossings

371.

útpálya

road track

372.  

űrszelvény

structure gauge

373.

ütköző gerenda

striking beam

374. 

üzembiztos

failsafe

375. 

üzemi épület

service building

376.

üzemi kapcsolók

operation swithes

377.  

üzemi körülmények

operation circumstances

378. 

üzemi próbák

operation trials

379. 

üzemi tevékenység

operation activity,

service activity

380.

üzemi út

service road

381.

vágány átkötés

track cross connections

382. 

vágányelhúzás

temporarily moved track

383.

vágányfojtó-transzformátorok

track choking transformer

384.

vágányok áthajtása

crossing of the tracks

385. 

vágánytengely távolság

track axes distance

386. 

vágányzár

track closure

387. 

vágatrajz

cutting drawings

388.  

válasz szigetelők

response insulations

389. 

Vállalkozó

Contractor

390. 

váltóállító készülék

point setting device

391. 

váltófűtés

point heating

392. 

váltóhajtómű

point drive gear

393.    

vályú aljakkal

trough with bottoms,

trough with sleppers

394.

vályúalj

trough sleeper

395. 

vályúaljak

trough bottoms,

trough sleepers

396.

vas

iron piece

397.

vasalás

ironing

398. 

vasbetongallérba

iron reinforced concrete collar

399.

vasútüzem

railway operation

400.

védőcsövek

protective pipes

401. 

végállásellenőrzők

end position checking units

402.

végpont

end-point

403.

vezetési

guiding

404.

vezetéstávolság

guiding distance

405. 

vezetősín szerkezet

guiding rail structure

406. 

visszavezetői bekötés

return connections

407.  

vissznyereményt

regained

408. 

vízelvezetés

water channelling,

water draining

409. 

vízépítési építmények

water building constructions

410. 

vízvezető talaj

water draining soil

411. 

vízzsák

water bag

412.  

vonalkábel

line cable

413. 

vonatbefolyásolás

train management

414. 

vonatfogadó vágány

train receiving track

415.

vonóvezeték

pulling cable

416.

zajárnyékoló fal

noise shielding walls

417. 

záradékolt

validated

418. 

zárszerkezet

lock structures

419.

zsilip

lock-gate

420.  

zsilipes műtárgy

lock gate construction object

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal