Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András

13 házastársi vagyonjogi megállapodás  

No.

Magyar/Hungarian

Angol/English

1.       

házastársi vagyonjogi megállapodás

marriage settlement agreement, prenuptial agreement

2.   

szerződő felek

contracting parties

3.     

egybehangzóan kijelentik

declare in agreement

4.     

különvagyon

separate property

5.    

ingó vagyon

personal asset

6.   

ingatlan

real estate

7.   

közokirat

document issued by a competent authority

8.   

magánokirat

private document

9.   

közjegyzői okirat

notary public deed

10. 

okirat

document, instrument, record, deed

11. 

leszármazó

offspring

12.   

igazgatásrendészet

law enforcement

13. 

helybenhagyólag aláír

sign in approval

14.

ellenjegyezte

countersigned by

15.

illetékesség

competence

16.    

alapterület (lakás)

floor area

17. 

törzstőke

registered capital

18.

öröklés

inheritance

19.  

hozam

yield

20.   

lakos

inhabitant

21.  

anyakönyvvezető

registrar

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal