Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Problémás szavak
Félegyházi András gyűjtése

Az alábbi szavakat összevissza használják a különböző szakterületek, illetve szakértők, ezért fordításuk nem egyszerű,

1. control, inspect, audit, check ellenőriz, audit, kontroll
2. manage, steer, control, direct vezet, irányít, menedzsel
3, contract, agreement szerződés, megállapodás
4, design, plan tervez
5. design dizájn, tervez, design
6. treaty, convention, agreement, pact megállapodás, konvenció, egyezmény, paktum, egyezség
7. defect, fault, failure, mistake, error hiba, meghibásodás
8. commission, committee bizottság
9. decision, resolution

döntés, határozat

10, monitor, trace, track, follow up

nyomon követ

11. policy szabályzat, politika, irányelv
12. appendix, annex, schedule, attachment függelék, melléklet, csatolmány
13. test, examine tesztel, kivizsgál
14. organisation, body, authority szervezet, hatóság, testület
15. manage irányít, menedzsel, kezel
16. loan, credit

kölcsön, hitel

17. profit, result nyereség, eredmény
18. income, revenue jövedelem, bevétel
19. warranty, guarantee jótállás, szavatosság, garancia
20. training, education, teaching oktatás, képzés, tanítás
21. probable cause, well founded suspicion

megalapozott gyanú (a "probable cause"-t //valószínű ok// is megalapozott gyanúnak szokták fordítani, mert az USA-ban a "probable cause" alapján lehet valakit letartóztatni, a "probable cause" erősebb feltétel, mint az USA értelmezése szerinti a "well founded suspicion" //megalapozott gyanú//, mely alapján valakit csak feltartóztatni lehet )

22. caution money, earnest money, down-payment, advance money foglaló, előleg
23. protection, prevention védelem, megelőzés
24. gain, profit, yield, proceeds, revenue, income, earnings, returns nyereség, jövedelem, bevétel, kereset, megtérülés
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal